Różności

Czy w procesie karnym sprawca może uniknąć kary?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że w procesie karnym niekiedy sąd orzeka o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Chodzi o przypadek, gdy sąd wydaje wyrok, zgodnie z którym ustalona kara poniżej ustalonego w Kodeksie Karnym progu kary za dane przestępstwo. Bywa, że to zupełnie inna kara. Sprawcy może grozić przykładowo obowiązek wykonania prac społecznych zamiast kary pozbawienia wolności. Czy w każdej sprawie sędzia wyda wyrok, zgodnie z którym wymiar kary zostanie mocno ograniczony?

Czy świadek koronny może liczyć na niższą karę?

Sąd może ograniczyć wysokość kary albo nawet ją zawiesić z czego często korzysta, jeżeli delikwent w zadowalającym dla organów ścigania stopniu wskaże posiadające wielką wagę z perspektywy sędziego okoliczności dotyczące przestępstwa a ponadto także tożsamość jak również motywy osób, które razem z nim brały udział w danej sytuacji. Zrozumiałe jest, iż dochodzi do tego wtedy, gdy sędzia a także upoważnione organy zostali pozbawieni możliwości zdobycia wspomnianych informacji bez orzekania o nadzwyczajnym złagodzeniu. To rozwiązanie posiada niebagatelne znaczenie dla takich osób, jak chociażby sprawcy okazujący skruchę, dążący do zredukowania orzeczonego wobec nich wymiaru kary. Właśnie w tym celu w polskim systemie prawnym została zaimplementowana idea podejrzanego, który zgadza się zeznawać jako świadek w zamian za łagodniejszy wyrok bądź zwolnienie z kary, czyli świadka koronnego. Owa idea bywa przydatna dla sądu w przypadku szczególnie poważnych czynów popełnionych przez związek przestępczy.

Czy adwokat łódź sprawy karne ma możliwość domagania się złagodzenia kary?

Możemy wymienić parę okoliczności, przy wystąpieniu których sąd zazwyczaj orzeka o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Przede wszystkim chodzi o fakt, gdy według sądu grożąca sprawcy sankcja karna jest zbyt wysoka w stosunku do dokonanego przestępstwa. Sędzia będzie skłonny zastosować złagodzenie kary, jeżeli:

Sprawca doszedł do porozumienia z powodem i dodatkowo szkoda została naprawiona.

Jeżeli postępowanie sprawcy przekonuje o tym, iż starał się zapobiec szkodzie a gdy już do niej doszło, to nosił się z zamiarem naprawy sytuacji pokrzywdzonego.

Jeśli sprawca czy jego bliski, w rezultacie popełnionego przestępstwa ponieśli znaczny uszczerbek na zdrowiu.

Łagodniejszy wyrok dla niepełnoletniego

Sędzia ma prawo zastosować zasadę nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do niepełnoletniego. Jednak aby do tego doszło, muszą zostać urzeczywistnione ściśle określone warunki. W pozyskaniu szczegółowych informacji na ich temat pomoże adwokat łódź sprawy karne. Jest to na przykład wcześniejsza niekaralność, wyrażony żal czy udzielanie informacji organom ścigania. W takiej sytuacji najistotniejsze jest, żeby zaistniała aprobatę dla udziału w programie resocjalizacyjnym oraz kierownictwu odpowiednich do tego ciał zajmujących się resocjalizacją.